blank

Miten tehdä hyvät kotisivut?

Palvelu:

4 vinkkiä verkkosivuston toteutukseen liittyen!

Hyvän verkkosivun tekemiseen on useita eri tekijöitä, kuten selkeys, käytettävyys, visuaalisuus ja sisältö.

1. Sisältö: Sivuston sisältö on ajankohtaista, tarpeellista ja mielenkiintoista kävijöille.

2. Käyttökokemus: Sivuston navigointi ja rakenne on helppokäyttöinen ja looginen. Kävijät pystyvät löytämään tarvitsemansa tiedot helposti. Sivustoa on helppo käyttää, sivustolta löytyy halutut asiat nopeasti ja sen toiminnot toimivat odotetulla tavalla.

3. Visuaalisuus: Sivuston ulkoasu on miellyttävä silmille, ulkoasu on nykyaikainen ja sen grafiikat ovat laadukkaita.

4. Tekninen toimivuus

Lisäksi on tärkeää huolehtia teknisestä puolesta, kuten sivuston nopeudesta, hakukoneoptimoinnista ja yhteensopivuudesta eri selaimilla. 

1. Sisältö kotisivuilla 

Hyvän verkkosivun sisältö on selkeää, mielenkiintoista ja ajankohtaista. Se vastaa kävijöiden tarpeisiin ja kysymyksiin, ja auttaa heitä löytämään tarvitsemansa tiedot helposti. Tärkeitä elementtejä ovat:

  • Määritelty tavoite: Sivustolla on selkeä tavoite, joka on suunnattu kävijöille. Mitä haluat verkkosivulla saavuttaa ja mitä tietoja haluat tarjota kävijöille. Tämä auttaa suunnittelemaan sivuston rakennetta ja sisältöä.
  • Laadukas sisältö: Sivuston sisältö on laadukasta ja ajantasaista, ja se on jäsennelty helposti luettavaksi.
  • Kävijöiden tarpeet huomioiden: Sivuston sisältö on suunniteltu vastaamaan kävijöiden tarpeisiin ja kysymyksiin.
  • Käytännöllinen ja hyödyllinen: Sivuston sisältö on käytännöllistä ja hyödyllistä kävijöille.
  • Visuaalisesti houkutteleva: Sisältö on visuaalisesti houkutteleva ja käyttää kuvia, videoita ja infograafeja, mikä tekee sisällöstä helpommin lähestyttävää ja havaittavampaa.
  • Päivitetty: Sisältöä pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarpeen mukaan.

 

Hyvä sisältösuunnitelma tukee myös hakukoneoptimointia, eli sivut ovat hakukoneille helposti löydettävissä.

2. Kotisivujen käyttökokemus

Verkkosivujen käytettävyys tarkoittaa, kuinka helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä verkkosivut ovat. Tärkeitä käytettävyyden näkökulmia ovat esimerkiksi sivun navigointi, tekstin luettavuus ja sisällön löydettävyys. 

Hyvän käytettävyyden tavoittelu parantaa käyttäjäkokemusta ja auttaa käyttäjiä löytämään tarvitsemansa tiedot ja toiminnot nopeasti ja helposti.

3. Kotisivujen visuaalisuus

Verkkosivujen visuaalisuus viittaa sivuston ulkoasuun ja graafiseen suunnitteluun. Se koskee kaikkia näkyviin tulevia elementtejä, kuten värejä, fontteja, kuvia, ikoneita ja taulukoita.

Hyvä visuaalinen suunnittelu auttaa luomaan miellyttävän ja ammattimaisen vaikutelman, lisää luettavuutta ja tekee sisällöstä helpommin ymmärrettävää. Se myös lisää merkittävästi verkkosivuston estetiikkaa. Visuaalisuus on tärkeä osa käytettävyyttä, koska se tekee sivusta miellyttävemmän käyttää verkkosivustoa.

Visuaalisuuden avulla yrityksen kotisivujen mielikuvaan on helppo vaikuttaa. 

4. Kotisivujen tekninen toimivuus

Testaa ja paranna: Testaa sivusto useilla selaimilla ja laitteilla, ja kerää palautetta kävijöiltä. Käytä palautetta parantaaksesi sivustoa jatkuvasti.

Päivitä säännöllisesti: pidä sivusto ajan tasalla ja päivitä sisältöä ja teknologiaa tarpeen mukaan.

Verkkosivujen tekninen toimivuus tarkoittaa, että sivuston koodi, skriptit ja komponentit toimivat odotetulla tavalla ja että sivusto on optimoitu nopeaa latautumista ja suorituskykyä varten.

Sivuston haavoittuvuudet ovat heikkouksia tai puutteita sivuston teknisessä toteutuksessa, jotka voivat mahdollistaa tietoturvaan liittyvien ongelmien syntymisen. Näitä voivat olla esimerkiksi SQL-injektio, Cross-Site Scripting (XSS), lisäosien haittaohjelmat, puutteelliset päivitykset, vanhentuneet PHP-versiot tai Cross-Site Request Forgery (CSRF) -hyökkäykset.

Sivuston ylläpitäjän on tärkeää huolehtia sivuston teknisestä toimivuudesta sekä varmistaa, että sivusto ei ole alttiina erilaisille haavoittuvuuksille.

Tämä voidaan tehdä esimerkiksi päivittämällä käytössä olevat ohjelmistot uusimpaan versioon, käyttämällä erilaisia tietoturva- ja tarkistusmenetelmiä sekä kouluttamalla henkilökuntaa tietoturva-asioista.

ManjaMedia tarjoajaa ylläpitopalvelua, jossa huolehdimme kokonaisvaltaisesti yrityksesi kotisivujen teknisestä toiminnasta.